Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Health care utilization with equity analysis

  Hälsoekonomiska studier är mycket viktiga för beslutsfattande och utformning. Ekonomisk utvärdering och analys ger...Läs mer
 • Injury prevention & safety promotion and economic analyses

  Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är nu en viktig folkhälsofråga. Skador påverkar inte bara...Läs mer
 • IOGT-NTO: Föräldrar tillsammans

  Projektets innehåll Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av nykterhetsorganisationen...Läs mer
 • IOGT-NTO: Stark och Klar

  Projektets innehåll Stark och klar är ett förebyggande program som är utvecklat av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.Läs mer
 • Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors

  Bakgrund Kompetenta familjer med ungdomar är ett forskningsprojekt som utformades i samspel mellan forskare i folkhälsovetenskap vid...Läs mer
 • Kraft och vilja att nå fram: en studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala grupper

  Bakgrund Idéburna organisationer är mycket viktiga aktörer i ANDT-förebyggande arbetet. Ett mervärde med att arbetet...Läs mer
 • Kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- & vuxenvård inom socialtjänsten

  Syfte Projektet har det övergripande syftet att utveckla kunskap för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom...Läs mer
 • Kunskapsöversikt om sambandet mellan hälsa och barns lärande

  Med stöd från genomförs en kunskapsöversikt om forskning om sambandet mellan hälsa och barn lärande. Catarina...Läs mer
 • Liv & Hälsa - Hälsa på lika villkor

  Undersökningen Liv & hälsa och Hälsa på lika villkor ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och...Läs mer
 • Maternal and Neonatal Death Review (MNDR)

  Mödra- och barnadödlighet är ett gammalt och ihållande problem, särskilt i låginkomstländer. Studier av...Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport