Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Genusinriktad ANDT prevention - Förebyggande och främjande verksamhet för unga tjejer

  Syfte Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av genusspecifika insatser till unga tjejer för att vidareutveckla det...Läs mer
 • Hälsofrämjande skolutveckling

  Läs mer
 • Indikatorer på välfärdsutveckling på stadsdelsnivå

  Läs mer
 • IOGT-NTO: Föräldrar tillsammans

  Projektets innehåll Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av nykterhetsorganisationen...Läs mer
 • IOGT-NTO: Stark och Klar

  Projektets innehåll Stark och klar är ett förebyggande program som är utvecklat av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.Läs mer
 • IOGT-NTOs Juniorförbund: Junis Sisters - ett drogförebyggande projekt med tjejerna i fokus

  Projektets innehåll Junis Sisters var ett tjejgruppsprojekt som under 2007-2008 genomfördes av IOGT-NTO:s Juniorförbund i...Läs mer
 • Kollegial granskning i praktiken

  Läs mer
 • Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors

  Bakgrund Kompetenta familjer med ungdomar är ett forskningsprojekt som utformades i samspel mellan forskare i folkhälsovetenskap vid...Läs mer
 • Kraft och vilja att nå fram: en studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala grupper

  Bakgrund Idéburna organisationer är mycket viktiga aktörer i ANDT-förebyggande arbetet. Ett mervärde med att arbetet...Läs mer
 • Kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- & vuxenvård inom socialtjänsten

  Syfte Projektet har det övergripande syftet att utveckla kunskap för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom...Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport