Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Den hälsosamma staden - social integration, nätverkspolitik och hållbar välfärdsutveckling

  Syfte Det övergripande syftet med forskningsprogrammet Den hälsosamma staden – social integration, nätverkspolitik och...Läs mer
 • Det goda bostadsområdet

  Läs mer
 • Flernivåanalyser av data från befolkningsenkäter

  Läs mer
 • Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet.

  Syfte Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det...Läs mer
 • Genusinriktad ANDT prevention - Förebyggande och främjande verksamhet för unga tjejer

  Syfte Studien syftar till att öka kunskapen om betydelsen av genusspecifika insatser till unga tjejer för att vidareutveckla det...Läs mer
 • Health care utilization with equity analysis

  Hälsoekonomiska studier är mycket viktiga för beslutsfattande och utformning. Ekonomisk utvärdering och analys ger...Läs mer
 • Hälsofrämjande skolutveckling

  Läs mer
 • Indikatorer på välfärdsutveckling på stadsdelsnivå

  Läs mer
 • Injury prevention & safety promotion and economic analyses

  Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är nu en viktig folkhälsofråga. Skador påverkar inte bara...Läs mer
 • IOGT-NTO: Föräldrar tillsammans

  Projektets innehåll Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av nykterhetsorganisationen...Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07

Sidansvarig: webbsupport