Forskningsprojekt inom Folkhälsovetenskap

 • Genusinriktad ANDT prevention - Förebyggande och främjande verksamhet för unga tjejer

  Under våren 2011 har två projekt med ett genusperspektiv beviljats medel från Statens folkhälsoinstitut. Det är KSAN:s...Läs mer
 • Hälsofrämjande skolutveckling

  Läs mer
 • Indikatorer på välfärdsutveckling på stadsdelsnivå

  Läs mer
 • IOGT-NTO: Föräldrar tillsammans

  Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet syftar...Läs mer
 • IOGT-NTO: Stark och Klar

  Stark och klar är ett förebyggande program som är utvecklat av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet ska bidra till att vuxna...Läs mer
 • IOGT-NTOs Juniorförbund: Junis Sisters - ett drogförebyggande projekt med tjejerna i fokus

  Junis Sisters var ett tjejgruppsprojekt som under 2007-2008 genomfördes av IOGT-NTO:s Juniorförbund i Örebro. Syftet med verksamheten...Läs mer
 • Kollegial granskning i praktiken

  Läs mer
 • Kraft och vilja att nå fram: en studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala grupper

  Bakgrund Idéburna organisationer är mycket viktiga aktörer i ANDT-förebyggande arbetet. Ett mervärde med att arbetet...Läs mer
 • Kunskapsöversikt om sambandet mellan hälsa och barns lärande

  Läs mer
 • Liv och hälsa: befolkningsundersökning om livsvilkor, levnadsvanor och hälsa

  Läs mer

Uppdaterad: 2011-12-19

Sidansvarig: webbsupport