Forskningsprojekt

Evidence In Research and Action (EIRA)

Om projektet

Projektet är ett internationellt nätverk med syfte främja att evidens och forskningsresultat används för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det första internationella mötet arrangerades i Göteborg 2009. Tidigare hade planeringsmöte ägt rum i Örebro i januari 2009.

Forskare

Forskare

Ingen forskare är kopplad till projektet

Forskargrupp

Forskargrupp

Uppdaterad: 2015-06-29

Sidansvarig: Charli Eriksson