Handikappvetenskap

Handikappvetenskap studeras ur två dimensioner: individ - samhälle och natur - kultur.

Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.

Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter på handikapp, funktion och delaktighet.

Forskning inom handikappvetenskap bedrivs vid:

Institutet för Handikappvetenskap IHV

Audiologiskt forskningscentrum, USÖ, Örebro

Linköpings universitet

Forskningsnätverk:

SNOFA - Svenskt nätverk för arbetslivsforskning och funktionshinder

SNHF - Svenska nätverket för handikappforskning

NNDR - Nordic Network on Disability Research

Uppdaterad: 2015-03-20

Sidansvarig: Berth Danermark