Handikappvetenskap

Handikappvetenskap studeras ur två dimensioner: individ - samhälle och natur - kultur.

Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionsnedsättning.

Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter på handikapp, funktion och delaktighet.

Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Berth Danermark