Forskningsprojekt inom Omvårdnadsvetenskap

 • Anestesisjuksköterskan, patientens advokat

  Det övergripande syftet är att ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv undersöka innebörden av att vara patientens advokat i...Läs mer
 • Anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade

  Inom projektet har flera studier hittills genomförts under en tioårsperiod och rapporterats där syftet varit att belysa...Läs mer
 • Arbetsorganisationen inom hälso- och sjukvård i ett sjuksköterskeperspektiv

  Studier har påvisat hög grad av stress bland sjuksköterskor. Var tionde nybliven sjuksköterska lämnar yrket. Detta sker i...Läs mer
 • Arbetsrelaterad motivation - identifiering och utveckling av mätinstrument

  Flera studier visar att sjuksköterskor idag i större utsträckning än tidigare lämnar sitt yrke i förtid. I linje med...Läs mer
 • Aseptik och kolonisering

  Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit  5 mg/ml samt att...Läs mer
 • Att arbeta inom vård och omsorg för äldre

  Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur sjuksköterskor och undersköterskor ser på sin roll och...Läs mer
 • Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen. Ett deltagarbaserat forskningsprogram

  Detta tvärvetenskapliga deltagarbaserade forskningsprojekt har pågått sedan 2010 i ett nära samarbete mellan vård- och...Läs mer
 • Att utveckla telefonsjuksköterskor genuskompetens

  Projektet är ett samarbete med Uppsala universitet och syftar till att undersöka hur faktorer som kön, klass, etnicitet och...Läs mer
 • Att vara ledare inom vård och omsorg

  Flera studier pågår med syfte att studera hur chefer inom äldreomsorgen ser på sin ledarroll och kompetens hos...Läs mer
 • Att vara ledare inom vård och omsorg för äldre

  Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur ledare inom äldreomsorgen ser på sin ledarroll och behovet av...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-17

Sidansvarig: webbsupport