Forskningsprojekt inom Omvårdnadsvetenskap

 • Anestesisjuksköterskan, patientens advokat

  Det övergripande syftet är att ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv undersöka innebörden av att vara patientens advokat i...Läs mer
 • Arbetsorganisationen inom hälso- och sjukvård i ett sjuksköterskeperspektiv

  Studier har påvisat hög grad av stress bland sjuksköterskor. Var tionde nybliven sjuksköterska lämnar yrket. Detta sker i...Läs mer
 • Arbetsrelaterad motivation - identifiering och utveckling av mätinstrument

  Flera studier visar att sjuksköterskor idag i större utsträckning än tidigare lämnar sitt yrke i förtid. I linje med...Läs mer
 • Aseptik och kolonisering

  Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit  5 mg/ml samt att...Läs mer
 • Att arbeta inom vård och omsorg för äldre

  Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur sjuksköterskor och undersköterskor ser på sin roll och...Läs mer
 • Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen. Ett deltagarbaserat forskningsprogram

  Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgenEtt tvärvetenskapligt...Läs mer
 • Att utveckla telefonsjuksköterskor genuskompetens

  Projektet är ett samarbete med Uppsala universitet och syftar till att undersöka hur faktorer som kön, klass, etnicitet och...Läs mer
 • Att vara ledare inom vård och omsorg

  Flera studier pågår med syfte att studera hur chefer inom äldreomsorgen ser på sin ledarroll och kompetens hos...Läs mer
 • Att vara ledare inom vård och omsorg för äldre

  Flera studier pågår med syfte att studera hur chefer inom äldreomsorgen ser på sin ledarroll och kompetens hos...Läs mer
 • Att välja fosterdiagnostik - Information - Beslut

  Bakgrund I SBU rapport 182, 2006 ”Metoder för tidig fosterdiagnostik – en systematisk litteraturöversikt” är den...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-17

Sidansvarig: webbsupport