Forskningsprojekt inom Omvårdnadsvetenskap

 • Bröstcancer - från diagnos till bot eller återfall

  Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever livskvalitetsaspekter och känsla av sammanhang före diagnosen, under...Läs mer
 • Bättre vård för kvinnor i krigets Kongo

  Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har...Läs mer
 • Creating Learning Environments for Compassionate Care

  Tillsammans med en internationellt ledande forskningsgrupp vid Health Sciences, University of Southampton, UK bedrivs studier med syfte att utveckla,...Läs mer
 • Dansintervention för tonårsflickor med psykosomatiska besvär

  Depression tenderar att öka globalt sett och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst...Läs mer
 • Dansintervention för unga flickor med psykosomatisk problematik

  Dansinterventionen syftar till att stärka förmågan att behärska och använda kroppen som uttrycksmedel, vilket kan öka...Läs mer
 • Den äldre personens väg genom vårdkedjan

  Inom projektet har flera studier genomförts och rapporterats under en tioårsperiod där syftet varit att belysa vad som påverkar...Läs mer
 • Effekten av probiotisk produkt på maghälsan hos äldre (ELROY)

  Probiotiska bakterier är bakterier som har visat sig ha en välgörande effekt. Den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri har...Läs mer
 • Empiriska studier i Skaraborg

  Inom min tjänst som lektor inspirerade jag sjuksköterskor, barnmorskor och BVC-sjuksköterskor under metodskolningskurser och vid deras...Läs mer
 • Erfarenheter av långtidssjukskrivning och delaktighet i sjukskrivningsprocessen

  Detta projekt utgår från enheten för allmänmedicin vid Uppsala universitet och avser att studera sjukskrivning och delaktighet...Läs mer
 • EUROPAIN - Europeisk neonatal smärtrevision

  Rätten till smärtlindring är en basal mänsklig rättighet oavsett ålder. Underburna och sjuka nyfödda barn...Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-17

Sidansvarig: webbsupport