Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS)

Inom fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS) bedrivs såväl monodisciplinär som transdisciplinär forskning i varierande konstellationer. De fyra ingående institutionernas forskare har olika traditioner av att bygga upp tematiskt sammanhållna och profilerade forskningsmiljöer. Vissa miljöer är, eller har varit, föremål för strategiska satsningar, vilket har bidragit till deras uppbyggnad. Vissa miljöer befinner sig i en utvecklingsfas vad gäller sin profilering och utbyggnad, medan andra sedan en längre tid är erkänt nationellt och internationellt framgångsrika.

De forskningsmiljöer som presenteras här utgör inte en komplett beskrivning av forskningen inom HS-området vid Örebro universitet, utan är miljöer som vi för närvarande valt att speciellt lyfta fram.

 • Berättande-liv-mening

  Ämne: Historia, Litteraturvetenskap
  "Berättande-liv-mening" är temat för ett ämnesöverskridande forskningssamarbete vid HumUS. I nuläget ingår i... Läs mer
 • CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research

  Ämne: Kriminologi
  Välkommen till CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research Vi är ett forskningscentrum med det... Läs mer
 • CCD – Communication, Culture and Diversity (Kommunikation, Kultur och Mångfald)

  Ämne: Genusvetenskap, Pedagogik
  Inom forskningsmiljön CCD studeras identitet, kultur och kommunikation i institutionella sammanhang. Läs mer
 • Center for Democratic Government in Change

  Ämne: Statskunskap
  Det demokratiska styrelseskicket är en av vår tids viktigaste innovationer, som under de senaste decennierna... Läs mer
 • Center for Health And Medical Psychology (CHAMP)

  Ämne: Psykologi
  The Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) focuses on the role of psychological factors in the... Läs mer
 • Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS)

  Ämne: Genusvetenskap, Socialt arbete, Statskunskap
  Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) är en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö... Läs mer
 • Centrum för kriskommunikation

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, Retorik
  Centrum för kriskommunikation är ett flervetenskapligt samarbete mellan retorikämnet och MKV med det... Läs mer
 • Centrum för urbana och regionala studier (CUReS)

  Ämne: Biologi, Historia, Kulturgeografi, Medicinsk vetenskap med inriktning Hälso- och vårdvetenskap, Socialt arbete, Sociologi, Statskunskap
  Presentation Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) är en forskningsmiljö vid Örebro universitet. Läs mer
 • Medie- och kommunikationsvetenskap

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
  Forskningsmiljön i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet är en av de starkaste i landet. Läs mer
 • Musiken och människan

  Ämne: Musikvetenskap
  Musiken och Människan studerar människans förhållande till musik. Vi studerar musik både som ettindividuellt,... Läs mer
 • Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED)

  Ämne: Idrottvetenskap, Pedagogik
  SMED är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling... Läs mer
 • Utbildning och Demokrati

  Ämne: Pedagogik
  Forskningsmiljön Utbildning och Demokrati har sin ämnesmässiga bas i pedagogik och i Örebromiljön ingår med... Läs mer
 • Youth & Society (YeS)

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Statskunskap
  I forskningsmiljön YeS studeras hur tonåringar och unga vuxna utvecklas i förhållande till det omgivande... Läs mer

Uppdaterad: 2012-10-22

Sidansvarig: webbsupport