Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS)

AASS januari 2013

AASS, på Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, bedriver internationellt erkänd forskning inom området autonoma sensorsystem.

Forskningen bedrivs inom två forskargrupper:

Kognitiva Robotsystem

Mobile Robotics and Olfaction Lab.

AASS samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.

AASS:s engelska hemsida

Uppdaterad: 2014-06-12

Sidansvarig: Per Sporrong