Tidskriften Utbildning & Demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret Vol. 23, Nr 2, 2014 ute!

Välkomna till årets andra nummer av Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik av årgång 23. I de tre första artiklarna ställs och analyseras utbildningspolitiska frågor, närmare bestämt om skolans medborgarskapande och styrning. Med den fjärde och femte artikeln flyttar vi in i klassrummet och här analyseras på olika sätt de relationer som där tar form. Den sjätte och sista artikeln följer upp tidskriftens återkommande analyser av prov i skolan (nyligen ägnade vi ju ett nummer åt PISA, nr 3 2013).

Uppdaterad: 2014-06-19

Sidansvarig: Kicki Ekberg