Tidskriften Utbildning & Demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret Vol. 23, Nr 3, 2014 ute!

Välkomna återigen till ett ’professorsnummer’ med nytillträdda professorers installationsföreläsningar vid Örebro, Uppsala och Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet.

Uppdaterad: 2014-12-16

Sidansvarig: Kicki Ekberg