Tidskriften Utbildning & Demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret Vol. 24, Nr 1, 2015 ute!

Detta nummer av Utbildning & Demokrati inleds med tre artiklar på temat mänskliga rättigheter. Hur skall vi se på utbildning som mänskliga (och medborgerliga) rättigheter och hur kan och ska rättighetsperspektivet realiseras i samhälle och utbildning? De senaste läroplanerna har gett en allt större vikt vid och i flera avseenden utgått från ett rättighetsperspektiv, men givetvis kan mycket skilda uttolkningar ta form i undervisning. Den fjärde artikeln utgör ett försök att greppa det deliberativdemokratiska fältet genom att ställa teoretiska perspektiv mot empiriska undersökningar. Den femte artikeln rapporterar från ett nystartat projekt finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och är ett projekt som kombinerar en historisk ansats med en kommunpolitisk genom att undersöka hur internationella influenser tar form i kommuner av olika storlek.

Uppdaterad: 2015-10-29

Sidansvarig: Kicki Ekberg