Forskningsorganisation

Forskningsorganisation vid Örebro universitet

Både grundutbildningen och forskarutbildningen vid Örebro universitet har sin bas i ämnen. Utifrån denna ämnesgrund gynnas på olika sätt samverkan mellan discipliner för att få till stånd mångvetenskapliga utbildningar och forskningsmiljöer. Universitetet avser att fördjupa vissa forskningsområden, i första hand sådana som är knutna till forskningsprofilerna och till forskarskolorna inom dessa. Uppbyggnad av mångvetenskapliga forskarskolor ser vi som ett adekvat sätt att rikta och samla universitetets resurser.

Universitetets forskarutbildning har ökat väsentligt i volym de senaste åren. Vid universitetet verkar drygt 500 doktorander och drygt 100 professorer.

Forskning vid Örebro universitet styrs av grundläggande etiska principer för att generera tillförlitliga vetenskapliga resultat och för att allmänheten ska känna förtroende för forskningen.

Ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ligger vid Örebro universitet hos fakultetsnämnderna samt Lärarutbildningsnämnden (LUN), en samlad organisation för beslut, bedömning och beredning av frågor som gäller lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Läs mer om Örebro universitets fakultetsnämnder och LUN

Uppdaterad: 2014-11-26

Sidansvarig: webbsupport