Forskningssamverkan

forskningssamverkan

Forskningssamverkan ger omedelbar nytta

Mötet mellan kompetenser utanför och inom universitetet leder ofta till både snabbare och effektivare nyttiggörande av forskningsresultat. Nyttan är den viktigaste drivande kraften för all forskning och med forskningssamverkan kan samhällsrelevansen bli större. Örebro universitet söker därför samverkan i all typ av forskning.

Direkt samverkan mellan forskare och företagare eller aktörer inom andra verksamheter ger snabb nytta och samhällsrelevans. Många samarbeten vittnar också om att kunskapen utvecklas snabbare och leder till bättre resultat om forskning varvas med erfarenhetsbaserad kunskap från arbetslivet. Forskningssamverkan sker också mellan universitet eller mellan universitet och högskolor.

Samverkansformer

Formerna för samverkan varierar. Det finns inga givna ramar för hur samarbetet med forskare ska se ut. Det kan vara stort eller litet och anta olika former. Ett problemområde kan resultera i ett forskningsprojekt. Det kan också resultera i utbyte av erfarenheter och diskussioner. Utgångspunkten är ett gemensamt intresse att driva utvecklingen framåt och öka kunskapen. Samverkan kan därför resultera i t ex

  • Gemensamma forskningsprojekt.
  • Ömsesidiga kunskaps- och kompetensutbyten.
  • Gemensamma seminarier.
  • Att någon part upplåter särskilda resurser eller utrustning för forskning.
  • Att extern part finansierar specifik forskning.
  • Att universitetet samverkar med företag för kommersialisering av resultat från forskning.

Praktiska sätt att öka kunskapsutbytet

Företagsdoktorand

En praktisk lösning på forskningssamverkan är att låta en anställd på ett företag bli företagsdoktorand. Inom ramen för sin anställning går företagsdoktoranden en forskarutbildning, som ska leda fram till en licentiat- eller doktorsexamen. Forskningsområdet diskuteras i samråd mellan doktoranden, universitetet och företaget.

Adjungerad professor

En adjungering baseras ofta på att universitetet knyter till sig en expert som varit verksam inom näringslivet eller motsvarande, exempelvis vid ett forskningsinstitut eller en forskningsavdelning vid ett företag. Den adjungerade professorn arbetar deltid på universitetet och den ordinarie arbetsgivaren fortsätter att stå för hela lönen.

Ta kontakt med oss!

Flera funktioner medverkar för att etablera och stödja forskningssamverkan. Från enskilda forskare, forskargrupper och forskningsmiljöer kan du ta direkt del av aktuell forskning. Via artiklar och nyhetsbrev kan du hela tiden få en översiktlig bild av vad som händer inom vår forskning. Har du svårt att hitta rätt kan du ta kontakt med våra kontaktpersoner för samverkan.

Kontaktpersoner för samverkan

Uppdaterad: 2015-06-22

Sidansvarig: Charlotta Nordenberg