Publikationer och avhandlingar

Forskningspublikationer och avhandlingar producerade vid Örebro universitet finns samlade i databasen DiVA, vilken är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser från 24 av Sveriges lärosäten. För varje sökbar titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och en länk till fulltexten vid det lärosäte där arbetet är publicerat.

Sök publikationer och avhandlingar från Örebro universitet i DiVA

Uppdaterad: 2014-11-26

Sidansvarig: webbsupport