Om Örebro universitet

Örebro universitet är ett stort universitet.
Här studerar 17 tusen studenter
och lite fler än tusen personer är anställda
och jobbar som exempelvis lärare och forskare.

Örebro universitet växer snabbt.
Många studenter vill studera här.
Örebro universitet har både utbildning
och forskning inom många områden:

 • Humaniora
 • Juridik
 • Samhällsvetenskap
 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Vård
 • Medicin
 • Undervisning
 • Musik
 • Idrott

Örebro universitet har olika utbildningar:

 • 800 kurser
 • 60 program på grundnivå
 • 30 program på avancerad nivå

Vi samarbetar med många

Örebro universitet samarbetar med

 • företag
 • landsting
 • kommuner
 • organisationer

Våra samarbeten är både inom Sverige
och i andra länder.

Vi är bra på forskning

Örebro universitet har ungefär 1 hundra forskare
och 5 hundra doktorander.

Vi forskar inom de flesta områden.
Många människor läser om vår forskning
och använder vår forskning
i sina egna arbeten.

Uppdaterad: 2014-04-11

Sidansvarig: webbsupport