Utbildningarna har olika nivåer

När du läser på universitet
kan du gå igenom 3 olika nivåer:

  1. Grundnivå
  2. Avancerad nivå
  3. Forskarnivå

Efter grundnivån kan du ta en
kandidatexamen
eller en yrkesexamen.

Du kan sedan läsa vidare
på avancerad nivå.

Och vill du läsa ännu mer
kan du till slut läsa på forskarnivå.

Kontakta oss gärna.
Vi som är studieledare kan berätta mer
om de olika nivåerna.

 Kontakta studievägledare

Uppdaterad: 2010-09-03

Sidansvarig: webbsupport