Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Alumnnätverket folkhälsovetenskap/hälsoutvecklare

Välkommen till vårt alumnnätverk

Här kan du som har studerat folkhälsovetenskap/hälsoutvecklare vid Örebro Universitet registrera dig i vårt alumnnätverk.

Varför alumnverksamhet?

För oss är du viktig, som ambassadör för universitetet och akademin men även som diskussionspartner i vårt utvecklingsarbete. Dina erfarenheter från studietiden och arbetslivet är intressanta och viktiga att ta del av, både för nuvarande studenter och medarbetare vid universitetet. Det vi hoppas kunna ge tillbaka är ett nätverk av gamla och nya bekantskaper, information om kompetensutveckling (t ex fristående kurser, forskarutbildningskurser), information om aktuell forskning och utveckling inom området och inte minst samarbete. Du kan t ex komma med förslag på kursinnehåll för fristående kurser eller uppdragsutbildningar och vi kan informera om vad vi har på gång.

Vi kommer att ha kontakt med dig via e-post, därför är det viktigt att du lämnar en e-post adress där vi enklast når dig. E-post adressen kommer också att fungera som användarnamn i nätverket.

Välkommen!

Uppdaterad: 2013-03-25

Sidansvarig: Karin Rödjemyr