Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Utbildning

Kurser

Program

Huvudområdet i programmet är arbetsterapi som är inriktat mot både teoretiska och praktiska moment. Kurser i arbetsterapi tar upp aktivitetens betydelse för människans utveckling, hälsa och välbefinnande. Annat innehåll är åtgärder för att bibehålla eller öka möjligheterna att utföra och delta i olika dagliga aktiviteter. Fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning sker inom olika arbetsterapeutiska verksamhetsområden. Utöver arbetsterapi ingår kurser i vårdkommunikation och medicin. I vårdkommunikation studeras förutsättningar och perspektiv på möten och bemötande inom hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande arbete. Kurserna i medicin innehåller anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

Utbildningen leder efter 180 högskolepoäng till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen.
Programmet ger behörighet till masterprogram.
I huvudområdet arbetsterapi finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning.

Uppdaterad: 2015-02-13

Sidansvarig: Karin Rödjemyr