Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) representerar ett ämne som kommer ur flera discipliner. Kärnan i BMLV är metodik inom bl.a. fysiologi, mikrobiologi, immunologi, klinisk kemi, molekylärgenetik. Den studerande skall tillägna sig kunskap om biomedicinska metoders användningsområden, självständigt kunna välja metodik och tillämpa denna samt kritiskt utvärdera och på ett vetenskapligt sätt dokumentera resultaten.
Sedan 1997 är ämnet etablerat på kandidatnivå och sedan 2002 på magisternivå vid Örebro universitet och utgör huvudämne inom programmet biomedicinsk analytiker.

Uppdaterad: 2014-02-13

Sidansvarig: Eva Oskarsson