Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Forskning

På Institutionen för hälsovetenskap och medicin bedrivs forskning om orsaker till hälsa och sjukdom samt faktorer av betydelse för människors välmående vid dessa tillstånd. Metoderna kan variera från molekylärbiologiska till beteendevetenskapliga men frågeställningarna har ofta en tydlig patientnära inriktning. Det finns en strävan efter att formulera problem som engagerar olika professioner och som kan angripas med olika vetenskapliga metoder. Institutionen har en omfattande utbildning på forskarnivå och de senaste åren har det skett en snabb ökning av de externa forskningsanslagen.

Uppdaterad: 2012-01-25

Sidansvarig: Karin Rödjemyr