Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Reflektion kring prevention

Örebro universitet arrangerade den återkommande mötesplatsen "Reflektion kring prevention" den 7-8 maj 2014.

För femte gången gavs konferensen med ett tydligt fokus på ANDT-förebyggande arbete som en god investering. Konferens arrangerades i samarbete med Folkhälsomyndigheten och CAN. Medverkande var forskare och sakkunniga inom såväl ideell, offentlig som privat sektor. Drygt 80 personer från både ideell och offentlig sektor deltog de två dagarna som innehöll många intressanta diskussioner.

Dokumentation från konferensen

Till höger hittar du dokumentationen från årets konferens men även presentationer från tidigare konferenser.

Uppdaterad: 2014-05-14

Sidansvarig: Karin Rödjemyr