Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Innovationsrådet

Knutet till Institutionen för hälsovetenskap och medicin samt Institutionen för läkarutbildning finns ett Innovationsråd med engagerade representanter från kommun, landsting, näringsliv, idrottssektor och de egna institutionerna. Rådet verkar för att säkra kvalitet i samverkansuppgiften och att samverkan förnyas och utvecklas inom institutionens samtliga verksamheter.

Innovationsrådet leds av en extern ordförande, Mårten Blomqvist, som utöver uppdraget som ordförande, utbyter erfarenheter och information med övriga institutioners innovationsrådsordförande och med rektor.

Innovationsrådets avsiktsförklaring

Innovationsrådet samlar idéer kring förnyelse och utveckling till nytta och inspiration för alla parter i samhället.

Uppdaterad: 2014-02-25

Sidansvarig: Christina Sylwander