Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Samverkan

Genom att samverka med offentliga aktörer, organisationer och företag stärker och utvecklar vi vår utbildning och forskning samtidigt som vi bidrar till tillväxt och utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

Välkommen att kontakta oss - vi arbetar ständigt med att utveckla våra externa kontakter.

Kompetensutveckling

Vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin finns möjlighet till flexibel uppdragsutbildning/ kompetensutveckling för en hel arbetsplats eller en mindre grupp. I mån av plats finns även möjlighet att köpa enstaka platser på våra reguljära kurser.
Kontaktperson: Sissela Ivhall

Exempel på samverkan vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin:

Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset, Örebro

Institutet för Handikappvetenskap

Klosterbackens utbildningsavdelning

Samarbete inom det medicinska vetenskapsområdet mellan Örebro- Halmstad-Skövde

Uppdaterad: 2015-03-24

Sidansvarig: Christina Sylwander