Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Medicin, grundnivå


MC1002 Fysiologi med anatomi del I, 131211
MC1002 Fysiologi med anatomi del I, 140208

MC1002 Fysiologi med anatomi del II, 140117
MC1002 Fysiologi med anatomi del II, 140301

MC1004 Molekylär cellbiologi, 130427
MC1004 Molekylär cellbiologi, 130814

MC1010 Introduktion till medicin, 141030
MC1010 Introduktion till medicin, 141206

MC1016 Vetenskaplig grundkurs, statistik, 141108
MC1016 Vetenskaplig grundkurs, statistik, Januari 2015

MC1016, Vetenskaplig grundkurs, vetenskapsteori och metod, 141108
MC1016, Vetenskaplig grundkurs, vetenskapsteori och metod, 150110

MC1026 Klinisk medicin med allmän farmakologi, 140220
MC1026 Klinisk medicin med allmän farmakologi, 140412

MC1028 Klinisk medicin II, 131019
MC1028 Klinisk medicin II, 140301

MC1032 Fysiologi med anatomi och immunologi, 150116
MC1032 Fysiologi med anatomi och immunologi, 150307

MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 150325
MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 150516

MC1035, Läkemedelsberäkning, 150425
MC1035, Läkemedelsberäkning, 150530

MC1036 Strålningsfysik, teknik och metodik, 141213
MC1036 Strålningsfysik, teknik och metodik, 150126

MC1037 Medicinsk bildbehandling, 141204
MC1037 Medicinsk bildbehandling, 150117

MC1401 Mikrobiologi, 141108
MC1401 Mikrobiologi, 150110

MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 150502
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 150613

MC1402 Sjukdomslära med farmkalogi, del II, 150603
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 150808

MC1403 Anatomi, 140926
MC1403 Anatomi, 141115

MC1411 Fysiologi B, 141031
MC1411 Fysiologi B, 141206

MC1412 Medicinsk statistik, Ordinarie tentamen V15
MC1412 Medicinsk statistik, Omtentamen V15

MC1414 Försöksdjurskunskap, 141023
MC1414 Försöksdjurskunskap, 141129

MC1423 Hjärtsjukdomar, 131214
MC1423 Hjärtsjukdomar, 140809

MC1429 Klinisk medicin III, 140221
MC1429 Klinisk medicin III, 140329

MC1701 Farmakologi C, 140219
MC1701 Farmakologi C, 150325

MC1702 Immunologi, 150115
MC1702 Immunologi, 150228

MC1703 Morfologisk cellbiologi, 120427
MC1703 Morfologisk cellbiologi, 120824

MC1719 Klinisk kemi, 150207
MC1719 Klinisk kemi, 150425

MC1720, Medicinsk toxikologi, 150115
MC1720, Medicinsk toxikologi, 150227

MC1721 Medicinsk kemi, 141024
MC1721 Medicinsk kemi, 141220

MC1727 Infektionsstrategier och försvarsmekanismer, 120814
MC1727 Infektionsstrategier och försvarsmekanismer, 150523

MC1728 Tumörbiologi, 131005
MC1728 Tumörbiologi, 150604

MC1729 Neurobiologi, 120901
MC1729 Neurobiologi, 140124

MC1732 Diagnostik inom bild- och funktionsmedicin, 150115

Uppdaterad: 2015-09-18

Sidansvarig: Karin Rödjemyr