Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Medicin, grundnivå


MC1002 Fysiologi med anatomi del I, 131012
MC1002 Fysiologi med anatomi del I, 131211
MC1002 Fysiologi med anatomi del I, 140208

MC1002 Fysiologi med anatomi del II, 131019
MC1002 Fysiologi med anatomi del II, 140117
MC1002 Fysiologi med anatomi del II, 140301

MC1004 Molekylär cellbiologi, 130322
MC1004 Molekylär cellbiologi, 130427
MC1004 Molekylär cellbiologi, 130814

MC1010 Introduktion till medicin, 131025
MC1010 Introduktion till medicin, 131025
MC1010 Introduktion till medicin, 131221

MC1011 Strålningsfysik och radiologisk metodik I, 110218
MC1011 Strålningsfysik och radiologisk metodik I, 120217
MC1011 Strålningsfysik och radiologisk metodik I, 120414

MC1012 Strålningsfysik och radiologisk metodik II,110826
MC1012 Strålningsfysik och radiologisk metodik II,120820
MC1012 Strålningsfysik och radiologisk metodik II,121107

MC1012 Strålningsfysik II, Läkemedelsberäkning,130326
MC1012 Strålningsfysik II, Läkemedelsberäkning, 130518
MC1012 Strålningsfysik II, Läkemedeslberäkning, 130826

MC1016 Vetenskaplig grundkurs, 131207
MC1016 Vetenskaplig grundkurs, 131221
MC1016 Vetenskaplig grundkurs, Aug-13

MC1016, Vetenskaplig grundkurs, vetenskapsteori och metod, 131221

MC1026 Klinisk medicin med allmän farmakologi, 131109
MC1026 Klinisk medicin med allmän farmakologi, 140220
MC1026 Klinisk medicin med allmän farmakologi, 140412

MC1028 Klinisk medicin II, 130817
MC1028 Klinisk medicin II, 131019
MC1028 Klinisk medicin II, 140301

MC1032 Fysiologi med anatomi och immunologi, 130812
MC1032 Fysiologi med anatomi och immunologi, 140218
MC1032 Fysiologi med anatomi och immunologi, 140301

MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 130518
MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 130826
MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 140327

MC1035, Läkemedelsberäkning, 140303

MC1036 Strålningsfysik, teknik och metodik, 131107

MC1037 Medicinsk bildbehandling, 131205
MC1037 Medicinsk bildbehandling, 140125

MC1401 Mikrobiologi, 121003
MC1401 Mikrobiologi, 121124
MC1401 Mikrobiologi, 131002

MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 130615
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 130615
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 131123
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 140502

MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 130921
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 130921
MC1402 Sjukdomslära med farmkalogi, del II, 131130
MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 140607

MC1403 Anatomi, 131005
MC1403 Anatomi, 131123
MC1403 Anatomi, 140426

MC1410 Strålningsfysik och radiologisk metodik III, 121207
MC1410 Strålningsfysik och radiologisk metodik III, 130112
MC1410 Strålningsfysik och radiologisk metodik III, 130826

MC1411 Fysiologi B, 131109
MC1411 Fysiologi B, 131221

MC1412 Medicinsk statistik, 100325
MC1412 Medicinsk statistik, 110401

MC1414 Försöksdjurskunskap, 130112
MC1414 Försöksdjurskunskap, 131101
MC1414 Försöksdjurskunskap, 131207

MC1423 Hjärtsjukdomar, 120901
MC1423 Hjärtsjukdomar, 131031
MC1423 Hjärtsjukdomar, 131214

MC1428 Klinisk kemi, 121102

MC1429 Klinisk medicin III, 131116
MC1429 Klinisk medicin III, 140221
MC1429 Klinisk medicin III, 140329

MC1701 Farmakologi C, 130320
MC1701 Farmakologi C, 130413
MC1701 Farmakologi C, 140219

MC1702 Immunologi, 130816
MC1702 Immunologi, 140117
MC1702 Immunologi, 140308

MC1703 Morfologisk cellbiologi, 101129
MC1703 Morfologisk cellbiologi, 120427
MC1703 Morfologisk cellbiologi, 120824

MC1709 Diagnostisk radiologi, 120822
MC1709 Diagnostisk radiologi, 130322
MC1709 Diagnostisk radiologi, 140328

MC1719 Klinisk kemi, 130126
MC1719 Klinisk kemi, 131206
MC1719 Klinisk kemi, 140125

MC1720, Medicinsk toxikologi, 140117

MC1721 Medicinsk kemi, 121215
MC1721 Medicinsk kemi, 131031
MC1721 Medicinsk kemi, 131213

MC1727 Infektionsstrategier och försvarsmekanismer, 120414
MC1727 Infektionsstrategier och försvarsmekanismer, 120814

MC1728 Tumörbiologi, 120820
MC1728 Tumörbiologi, 121124
MC1728 Tumörbiologi, 131005

MC1729 Neurobiologi, 120128
MC1729 Neurobiologi, 120901
MC1729 Neurobiologi, 140124

Uppdaterad: 2014-06-09

Sidansvarig: Karin Rödjemyr