Handelshögskolan vid Örebro universitet

Företagsekonomi

Drömmer du om att bli affärsutvecklare, revisor, controller, organisationskonsult eller kanske en duktig marknadsförare? Med en examen i företagsekonomi håller du många dörrar öppna för framtiden.

I ämnet företagsekonomi bedrivs studier för att få kunskaper om företags och organisationers förutsättningar och ledning. Utbildning i företagsekonomi ger en helhetssyn på företaget och hur företagets olika funktioner samverkar. En sådan helhetssyn är nödvändig för att förstå dynamiken och det ömsesidiga beroendet i ett företag.

Du som väljer att läsa mot en examen i företagsekonomi får vid Örebro universitet både en bred basutbildning inom ekonomi med kunskaper om företag och företagande och moderna spetskunskaper inom ditt eget intresseområde.

Uppdaterad: 2015-10-07

Sidansvarig: Henrik Broborg