Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning på forskarnivå i informatik

Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnets studieobjekt kallas Informationssystem i överensstämmelse med det internationella forskningsområdet Information Systems. Viktiga företeelser inom ämnets empiriska fält är:

 • IT-system, IT-applikationer, IT-infrastrukturer
 • Utveckling/förändring av IT inklusive olika typer av hjälpmedel (metoder, modeller, rollfördelning mm)
 • Användning av IT i verksamhetskontexter
 • Människor i professionella och icke professionella sammanhang, såsom utvecklare och användare av IT
 • Den ömsesidiga påverkan mellan IT och individer, organisationer och samhälle
 • Förutsättningar för och effekter av design respektive bruk av IT

KURSER


 • Aktuell forskning inom Informationssystem, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Doktoranden skall efter avslutad kurs visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till... Läs mer
 • Avhandlingsdesign, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Doktoranden skall efter avslutad kurs visa förmåga att i detalj, kreativt, med hög grad av... Läs mer
 • Communicating Scientific Research, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Kursens huvudsakliga innehåll Läs mer
 • Kvalitativ metod 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Kunskap och förståelse Doktoranden skall efter avslutad kurs:- Visa fördjupad kunskap om några... Läs mer
 • Kvalitativa metoder inom Informatikforskning, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt... Läs mer
 • Kvantitativa metoder inom informatikforskning 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt... Läs mer
 • Praktiskt forskningsarbete, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Doktoranden skall efter avslutad kurs: ha förmåga att utforma en forskningsansökan enlighet med... Läs mer
 • Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens mål Doktoranden skall efter avslutad kurs: - ha fördjupad kunskap om ämnesområdets vetenskapliga... Läs mer

Uppdaterad: 2011-09-30

Sidansvarig: Lina Windh