Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning på forskarnivå i informatik

Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnets studieobjekt kallas Informationssystem i överensstämmelse med det internationella forskningsområdet Information Systems. Viktiga företeelser inom ämnets empiriska fält är:

 • IT-system, IT-applikationer, IT-infrastrukturer
 • Utveckling/förändring av IT inklusive olika typer av hjälpmedel (metoder, modeller, rollfördelning mm)
 • Användning av IT i verksamhetskontexter
 • Människor i professionella och icke professionella sammanhang, såsom utvecklare och användare av IT
 • Den ömsesidiga påverkan mellan IT och individer, organisationer och samhälle
 • Förutsättningar för och effekter av design respektive bruk av IT

KURSER


 • Aktuell forskning i informatik, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursen syftar till att ge doktoranden övning och praktik i att analysera och bedöma... Läs mer
 • Avhandlingsdesign, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursen syftar till att ge doktoranden övning i att utforma en avhandlingsplan innefattande... Läs mer
 • Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursen behandlar relationen mellan människa och dator i teoretiska såväl som praktiska... Läs mer
 • Digitala verktyg och kunskapsprocesser, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursens syftar till att göra doktoranden förtrogen med fältet kunskapsrepresentation i... Läs mer
 • Forskningskommunikation, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Vetenskaplig forskning har litet värde om inte dess resultat och forskningsprocess... Läs mer
 • Kvalitativa metoder inom Informatikforskning, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursen syftar till att ge doktoranden träning i att bedöma forskning och... Läs mer
 • Kvantitativa metoder inom informatikforskning, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll I kursen behandlas forskningsproblem, mätdata, statistiska metoder, statistisk beskrivning... Läs mer
 • Praktiskt forskningsarbete, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll I kursen ingår följande moment Att analysera, planera och genomföra forskningsansökningar. Läs mer
 • Teorier om systemutvecklingsmetoder 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll I kursen ingår att jämföra systemutvecklingsmetodteoriers uppbyggnad. Momentet består i att... Läs mer
 • Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

  Ämne: Informatik
  Kursens innehåll Kursen syftar till ge doktoranden kunskap om den vetenskapliga publiceringsprocessen, samt... Läs mer

Uppdaterad: 2011-09-30

Sidansvarig: Lina Windh