Handelshögskolan vid Örebro universitet

Nationalekonomi

Ämnet

I nationalekonomi studeras samhällets hushållning med begränsade resurser som arbetskraft, realkapital, råvaror och miljö. Förståelsen för hur olika marknader fungerar, till exempel arbetsmarknaden och finansiella marknader, upptar en central del av ämnet. Vid Örebro universitet finns en specifik expertis inom flera av nationalekonomins centrala områden, såsom exempelvis internationell ekonomi, offentig ekonomi och företagande och företagandets villkor.

Nationalekonomi i Örebro

Ämnet nationalekonomi vid Örebro universitet har två professurer och åtta lektorer, varav flertalet är docenter. Undervisningen sker huvudsakligen inom ramen för tre program: Ekonomprogrammet (3 år), Civilekonomprogrammet (4 år) samt masterprogrammet "Economics and Econometrics" (2 år på avancerad nivå). Sedan 1999 driver vi också en forskarutbildning i nationalekonomi och under de senaste 10 åren har fler än 20 doktorander disputerat. Forskarutbildningen bedrivs i ett samarbete med flera andra universitet inom ramen för Swedish Graduate Program in Economics.

Nyheter

Årets två sista seminarier vid institutionen under vecka 51. Den 17 december presenterar Johanna Wiss från Linköpings universitet en uppsats om prioriteringar inom sjukvården, följt av ett licentiat-seminarium 19 december av Yeasmin Sayeed i utvecklingsekonomi med fakultetsopponent professor Arne Bigsten.

Uppdaterad: 2014-12-15

Sidansvarig: Henrik Broborg