Handelshögskolan vid Örebro universitet

Nationalekonomi

Ämnet

I nationalekonomi studeras samhällets hushållning med begränsade resurser som arbetskraft, realkapital, råvaror och miljö. Förståelsen för hur olika marknader fungerar, till exempel arbetsmarknaden och finansiella marknader, upptar en central del av ämnet. Vid Örebro universitet finns en specifik expertis inom flera av nationalekonomins centrala områden, såsom exempelvis entreprenörskap och innovation, internationell handel, kommunal ekonomi och finansiering, försäkringssystem, hälsoekonomi, upphandling, utvecklingsekonomi och transportekonomi.

Nationalekonomi i Örebro

Ämnet nationalekonomi vid Örebro universitet har två professurer och åtta lektorer, varav flertalet är docenter. Undervisningen sker huvudsakligen inom ramen för tre program: Ekonomprogrammet (3 år), Civilekonomprogrammet (4 år) samt masterprogrammet "Economics and Econometrics" (2 år på avancerad nivå). Sedan 1999 driver vi också en forskarutbildning i nationalekonomi och under de senaste 10 åren har 20 doktorander disputerat. Forskarutbildningen bedrivs i ett samarbete med flera andra universitet i Sverige inom ramen för Swedish Graduate Program in Economics.

Nyheter

Disputation 19 september

Niklas Elert försvarar sin avhandling med titel "Economic Dynamism - Essays on firm entry and firm growth". Fakultetsopponent är professor Erik Stam från universitetet i Utrecht, Nederländerna. Välkomna till lokal "Bio" i Forumhuset kl.13-15.

Uppdaterad: 2014-09-18

Sidansvarig: Henrik Broborg