Handelshögskolan vid Örebro universitet

Nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om samhällets resurshushållning och hur marknader fungerar. Flera viktiga områden behandlas, exempelvis arbetsmarknad inflation, tillväxt, finansiella marknader, internationell handel, miljö och naturresurshushållning mm.

Ämnet har en professur inrättad och vi har, från och med höstterminen 1999, egen forskarutbildning i ett nätverkssamarbete med andra universitet.

 

Uppdaterad: 2009-12-15

Sidansvarig: Henrik Broborg