Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning

Ubildning i nationalekonomi på alla nivåer

Vi erbjuder utbildning både på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Du kan välja att läsa ekonomprogrammet (3 år för en ekonomie kandidatexamen) eller civilekonomprogrammet (4 år för en civilekonomexamen) med inriktning mot nationalekonomi. På avancerad nivå erbjuder vi ett tvåårigt masterprogram. Vi ger även möjlighet att läsa fristående kurser i nationalekonomi. På doktorandnivå erbjuder vi också en forskarutbildning i nationalekonomi i samarbete med flera andra lärosäten i Sverige.

Vad gör en nationalekonom?

En majoritet av studenterna med en examen i nationalekonomi arbetar i privat sektor, även om det också är vanligt med arbeten i den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn arbetar många som analytiker och rådgivare inom bank och försäkring, som konsulter och utredare i redovisningsföretag och managementföretag, och som specialister inom strategi och prissättning i en rad olika branscher. I den offentliga sektorn arbetar många nationalekonomer som utredare vid myndigheter, landsting och kommuner, med allt ifrån ekonomisk-politiska analyser till frågor som rör utvärdering av marknaders funktionssätt.

Program - grundnivå & masternivå

Kurser

Uppdaterad: 2014-12-15

Sidansvarig: Henrik Broborg