Handelshögskolan vid Örebro universitet

Statistik

statistik (ty. Statistik, av nylat. stati'sticus, ytterst av lat. sta'tus, 'ställning', 'tillstånd'), dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras. (Nationalencyklopedin)

Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Henrik Broborg