Handelshögskolan vid Örebro universitet

Forskargrupper

 • e-Hälsa

  eHälsa handlar om Användningen av IT för bättre hälsa som rör hälso- och sjukvårdssystemet i vid...Läs mer
 • Electronic Government

  Electronic Government är enligt en representativ definition (EU:s) ”about using the tools and systems made possible by Information and...Läs mer
 • Företagandet och företagandets villkor

  Forskargruppen verkar inom en tradition som betonar betydelsen av entreprenörskap, innovationer och institutioner (”samhällets...Läs mer
 • ICT for development (ICT4D)

  Informations- och kommunikationsteknik för utveckling (ICT4D) är ett växande och mycket dynamiskt forskningsområde med syfte att...Läs mer
 • Informationssäkerhet

  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön...Läs mer
 • Internationell ekonomi

  Forskargruppen inom Internationell ekonomi analyserar ekonomiska aspekter av internationalisering – gränsöverskridande flöden av...Läs mer
 • INTERORG

  Beskrivning finns endast på engelska. Center for Inter-Organizational Network Research – INTERORG Center for Inter-Organizational...Läs mer
 • IT för lärande

  IT har gjort intåg i skolan och undervisningen. Effekterna av detta kan vara både positiva såväl som negativa, det beror...Läs mer
 • Offentlig ekonomi

  Offentlig ekonomi är ett vitt fält inom nationalekonomi som gäller både aspekter på den del av ekonomin som finansieras...Läs mer
 • stat@oru

  Forskningen inom stat@oru gruppen spänner över ett brett område, från insamling av statistiska data, dvs forskning kring...Läs mer

Uppdaterad: 2014-11-26

Sidansvarig: Lina Windh