Handelshögskolan vid Örebro universitet

Publikationer

Working Papers-serien innehåller preliminära vetenskapliga arbeten.
Avsikten med serien är att snabbt kunna synliggöra pågående forskning.

En del av texterna är alltså fortfarande under bearbetning och är förberedande arbeten för forskningskonferens eller framtida vetenskaplig publicering.

Uppdaterad: 2015-01-14

Sidansvarig: Lina Windh