Handelshögskolan vid Örebro universitet

Advisory Board

Handelshögskolans Advisory board är ett rådgivande organ med uppgift att utveckla samverkansuppgiften men även vara referensgrupp för forskning och utbildning. Ledamöter är ett tiotal externa nyckelpersoner med stora kontaktnät i näringsliv och offentlig sektor. Därutöver finns Handelshögskolans ledning samt enhetschefer och ämnesansvariga professorer representerade.

InformationBild

Ordförande
Per Johan Behrn
Vd
Behrn Fastigheter

Per Johan Behrn

Joakim Alkman
Vd
Nethouse Group

Martin Carlsson-Wall
Assistant professor
Handelshögskolan Stockholm

Christina Hedberg
Vd
Handelskammaren Mälardalen

Vice ordförande
Sven Helin
Prefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Fredrik Karlsson
Proprefekt
Handelshögskolan vid Örebro universitet

Håkan Krantz
Fabriksdirektör
Korsnäs

Bild saknas

Eva Lilja
Näringslivsdirektör
Örebro kommun

Bild saknas

Jan Pieters
Vd
Suzuki Garphyttan AB

Bild saknas

Hans Rimmerfors
General Manager Örebro
Atlas Copco

Pontus Tholster Gancarz
Studeranderepresentant

Christer Trägårdh
Vd
Bergslagens sparbank

Maria Viimne
Vice vd
Kommuniinvest AB

Bild saknas

Maria Åkesson
Personaldirektör
Örebro läns landsting

Uppdaterad: 2013-11-18

Sidansvarig: Henrik Broborg