Handelshögskolan vid Örebro universitet

Välkommen till Handelshögskolan

Långhuset

Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där teori, praktisk träning och forskning i världsklass möts i fyra ämnen: företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Som student hos oss får du en utbildning med hög kvalitet. I våra grundutbildningar är studier med praktiska moment centrala – verksamhetsförlagda studier, studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten. Utbildningarna syftar till att ge dig en bra start på arbetslivet.

De internationella inslagen är en naturlig del av vår vardag på samtliga utbildningsnivåer. Mest utmärkande är de ändå på våra master- och doktorandutbildningar som lockar studenter från hela världen.

Dessutom erbjuder Handelshögskolan som miljö ett konstant flöde av gästforskare, och naturligtvis möjligheter för dig att genomföra utbytesstudier vid internationella universitet. Hos oss kan du skapa ett stort kontaktnät, meriter för arbetslivet och vänner för resten av livet.

Forskningen vid Handelhögskolan är internationellt eller nationellt ledande inom flertalet områden. Vår forskning bedrivs dels ämnesvis, dels organiserad i tvärvetenskapliga grupper. Det leder till spännande resultat som ger en bra grund för våra utbildningar.

Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Henrik Broborg