Handelshögskolan vid Örebro universitet

Samverkan

Kontakt med Handelshögskolan?

För oss vid Handelshögskolan vid Örebro universitet är samverkan med företag och offentlig förvaltning väldigt centralt.

Vi vill bedriva utbildning där studenterna stimuleras genom utbytet med er. Det kan ske genom gästföreläsningar, studiebesök och uppsatsarbete men även i form av praktikplatser i något av våra professionsprogram. Likaså är vi intresserade av att ni får möta morgondagens arbetskraft.

Samverkan är även en viktig del av vår forskning. Det är en möjlighet att sprida våra forskningsresultat där de gör konkret nytta. Genom ett gemensamt utbyte av idéer och problem kan även nya samarbetsprojekt uppstå, exempelvis i form av forskningsprojekt.

För mer information, kontakta

Ida Andersson-Norrie
019 - 30 12 50
This is an email address

Uppdaterad: 2015-03-06

Sidansvarig: Henrik Broborg