Handelshögskolan vid Örebro universitet

Samverkan

Vill er organisation ha kontakt med Handelshögskolan?

För oss vid Handelshögskolan vid Örebro universitet är samverkan med företag och offentliga förvaltning väldigt centralt.

Vi vill bedriva utbildning där studenterna stimuleras genom utbytet med er. Det kan ske genom gästföreläsningar, studiebesök, men även i form av praktikplatser i något av våra professionsprogram.

Likaså är vi intresserade av att ni får möta morgondagens arbetskraft.

Samverkan är även en viktig del av vår forskning. Det är en möjlighet att sprida våra forskningsresultat där de gör konkret nytta.

Genom ett gemensamt utbyte av idéer och problem kan även nya samarbetsprojekt uppstå, exemplvis i form av forskningsprojekt.

Vill du veta mer kontakta:

Gun Abrahamsson
019 - 30 31 44
This is an email address

Uppdaterad: 2014-09-16

Sidansvarig: Henrik Broborg