Handelshögskolan vid Örebro universitet

Statistikakuten/Metodstöd

Behöver du hjälp med den statistiska analysen eller att lägga upp en statistisk undersökning? Statistikämnet vid Örebro universitet är då din rätta partner.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Precisering och avgränsning av frågeställningar
  • Metoder att samla in data (själva insamlandet görs normalt inte av oss)
  • Modellering av data / datas osäkerhet
  • Skattning och prediktering av viktiga storheter
  • Söka samband mellan olika faktorer
  • Osäkerhetsanalyser


För vidare information kontakta Sune Karlsson

E-post: This is an email address

Uppdaterad: 2013-05-30

Sidansvarig: Henrik Broborg