Handelshögskolan vid Örebro universitet

Studentinfo

Här hittar du som redan är student på Handelshögskolan vid Örebro universitet eller blivande student mycket som du kan användning för under din studietid, bland annat information om studievägledning, studentforum, våra datorsalar samt till Sesam som är den kårsektionen Handelshögskolans studenter tillhör.

Uppdaterad: 2009-11-15

Sidansvarig: Henrik Broborg