Handelshögskolan vid Örebro universitet

Ny campusstudent vid Örebro universitet

Ta chansen att bekanta dig med Örebro universitet och Handelshögskolan! För att du ska få en bra start här hos oss får du under välkomstdagen 1 september information som är viktig att ta del av inför din studietid.
Dagen är även en start på universitetets introduktionsprogram som kommer att göra dig hemmastadd som student och örebroare.

Program för välkomstdagen 1 september

Registrering

Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning.

Här registrerar du dig

Registreringstider

I dokumentet Tider för registrering på Handelshögskolan ser du när du ska registrera dig.

Tider för registrering på Handelshögskolan höstterminen 2014

Välkommen till Handelshögskolan!

Har du frågor angående din registrering, kontakta utbildningsadministrationen - This is an email address

Behöver du studievägledning, kontakta studievägledningen - This is an email address

Uppdaterad: 2014-09-26

Sidansvarig: Henrik Broborg