Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examinationer för nedlagda eller väsentligt förändrade kurser

På denna sida finner du en lista över uppsamlingsexaminationer vid Handelshögskolan. Den gäller för för kurser som kraftigt förändrats eller lagts ner.

"När en kurs avvecklas eller genomgår förändringar som är av sådan art att studenten på grundval av tidigare genomgången kurs inte kan ta del av den förändrade kursens examination ska studenten, utöver ordinarie examination och omexamination, beredas möjlighet till minst tre särskilda examinationer under en period om minst 12 månader och högst 18 månader." (Regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Företagsekonomi

Business Administration, Culture and Leadership in International Business, Intermediate Course, FÖ2023 (June 2015)

Business Administration, Loan Markets and Derivatives, Second Cycle, FÖ4025 (June 2015)

Business Administration, Management of Business Logistics, Basic Course, FÖ1040 (June 2015)

Business Administration, Marketing of Sports and Events, Basic Course, FÖ1041 (June 2015)

Business Administration, Risk Management, Second Level, FÖ4010 (June 2015)

Företagsekonomi A (Företaget i omvärlden)

Företagsekonomi A, FÖ1001 (september 2015)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, FÖ1020 (september 2015)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, FÖ1020, tilläggsinformation (oktober 2015)

Företagsekonomi A, Ekonomistyrning, FÖ1037 (september 2015)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Företag och samhälle)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Marknadsföring)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Ekonomistyrning)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Redovisning och finansiering)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, FÖ1020 - Redovisning och finansiering, tilläggsinformation (oktober 2015)

Företagsekonomi A - Externredovisning och räkenskapsanalys

Företagsekonomi A, Entreprenörskap och företagande (2016)

Företagsekonomi B, 30 hp (juni 2015)

Företagsekonomi B - Ekonomistyrning

Företagsekonomi B, Företagets affärer och styrning II - hel kurs

Företagsekonomi B Redovisning distans (även inom Affärsutveckling B)

Företagsekonomi A, distans

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning

Företagsekonomi, avancerad nivå, Varumärkesstrategi

Entreprenörskap och nyföretagande A

Företagsekonomi C, Finansiering I (juni 2015)

Företagsekonomi C, Finansiering II

Företagsekonomi C, Portföljteori och finansiell rådgivning i praktiken (juni 2015)

Företagsekonomi C, Externredovisning i bolag och koncerner (september 2015)

Företagsekonomi, avancerad nivå, Portföljteori

Företagsekonomi, avancerad nivå, Leda för affärsförnyelse och tillväxt

Global Marketing, Intermediate Course, FÖ2011 (June 2015)

International Logistics, Basic Course, FÖ1006 (June 2015)

International Management, Intermediate Course, FÖ2012 (June 2015)

Logistics A II Supply Chain Management, Basic Course, FÖ1030 (June 2015)

Logistics, International Logistics, Basic Course, FÖ1031 (June 2015)

Logistics, Supply Chain Management, Basic Course, FÖ1032 (June 2015)

Logistics, Transport Management, Basic Course, FÖ1033 (June 2015)

Logistics, Transport and Physical Distribution, Basic Course, FÖ1026 (June 2015)

Logistics, Transport and Physical Distribution, Basic Course, FÖ1035 (June 2015)

Logistics IV, Transport Management, Basic Course, FÖ1025 (June 2015)

Informatik

Informatik A, IK1001 (september 2015)

Informatik A, IK1001, tilläggsinformation (september 2015)

Informatik A, Webb 2.0

Informatik A, informations- och IT-säkerhet

Informatik B, Objektorienterad analys och design med RUP, IK2005 (december 2015)

Informatik B, Kravhantering med RUP, IK2018 (december 2015)

Informatik B, Test och kvalitetssäkring

Informatik B, Verksamhetsmodellering med RUP

Informatik B, Game Design

Informatik B, Klientprogrammering för webbsystem

Informatik A, Introduktion till systemutveckling och datalogi

Informatik B, Verksamhetsmodellering med RUP

Informatik B, Databashantering med SQL Server, IK2017 (Juni 2015)

Informatik B, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, IK2014 (Juni 2015)

IT grundkurs

Nationalekonomi

Discontinued courses in Economics, second cycle

Nationalekonomi A, Mikroekonomi, distans

Nationalekonomi A, makroekonomi, distans

Nationalekonomi C, Mikroekonomi

Nationalekonomi B som enstaka 7,5-hp-kurser

Nationalekonomi A (september 2013)

Nationalekonomi A (hösten 2014)

Nationalekonomi A (januari 2015)

Nationalekonomi A, NA1001 (september 2015)

Nationalekonomi A, NA1001, extra utskick om Globalisering (oktober 2015)

Nationalekonomi B, 30 hp, NA2050, NA2051 (Juni 2015)

Nationalekonomi B, NA2050, NA2051, extra utskick (oktober 2015)

Nationalekonomi C, Finansiering I, NA3007 (Juni 2015)

Nationalekonomi C, Portföljteori och finansiell rådgivning i praktiken, NA3005 (Juni 2015)

Economics, Economic Evaluation in Health and Environmental Economics, Second Level, NA4018 (June 2015)

Economics, Intermediate Course 30 Credits, NA2050, NA2051 (June 2015)

Economics, Loan Markets and Derivatives, Second Cycle, NA4027 (June 2015)

Economics, Macroeconomics, Advanced Course (June 2015)

Economics, Portfolio Theory, asset prices and derivatives, Second cycle

Economics, Risk Management, Second Level, NA4005 (June 2015)

Economics, Strategic Decision, Intermediate Course, NA2021 (June 2015)

Economics, Development Economics II, Second Cycle, NA4025 (January 2016)

Statistik

Regressionsanalys

Applied statistics first semester

Applied statistics second semester

Financial and Macro Economic Time Series, Registerstatistics and Production of Official Statistics

Multivariate Data Analysis, Model Assisted Survey Sampling II, Estimation under Non-Response

Bayesian Statistics, Second Cycle, ST4035 (June 2015)

Computational Statistics, Second Cycle, ST4004 (June 2015)

Econometrics, Second Cycle, ST4036 (June 2015)

Financial and Macro Economic Time Series, Second Cycle, ST4013 (June 2015)

Mathematics for Statistical and Economic Analysis, Second Cycle, ST4020 (June 2015)

Multivariate Data Analysis, Second Cycle, ST4037 (June 2015)

Sample Survey Methodology, Second Cycle, ST4034 (June 2015)

Statistical Theory, Second Cycle, ST4032 (June 2015)

Statistik A, Grundläggande statistik, ST1001 (Juni 2015)

Statistik A, Regressionsanalys, ST1003 (september 2015)

Statistik A, Undersökningsmetodik, ST1004 (september 2015)

Statistik, avancerad nivå, Analys av registerdata, ST4040 (Juni 2015)

Statistik, avancerad nivå, Registerbaserad statistik, ST4039 (Juni 2015)

Survey Sampling, Second Cycle, ST4033 (June 2015)

Hälso- och sjukvårdsadministration

HSA A Politiska styrmodeller

Medicinska grunder och normgivning, 15 hp, inom Medicinska sekreterarprogrammet

HSA A hel kurs (nytt utskick jan 2013)

HSA A - sista chansen

Medicinsk engelska, Medicinsk terminologi, inom Medicinska sekreterarprogrammet

Medicinsk engelska, muntlig del

HSA C hel kurs

HSA B hel kurs

HSA B hel kurs (uppdaterad feb 2014)

Medicinsk dokumentation och VFU I

Medicinsk dokumentation och VFU II

Uppdaterad: 2016-02-01

Sidansvarig: Henrik Broborg