Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examinationer för nedlagda eller väsentligt förändrade kurser

På denna sida finner du en lista över uppsamlingsexaminationer vid Handelshögskolan. Den gäller för för kurser som kraftigt förändrats eller lagts ner.

"Om en kurs har genomgått förändringar som är så omfattande att studenten inte på grundval av tidigare genomgången kurs kan ta del av den förändrade kursens ordinarie examination, ska studenten beredas möjlighet till minst tre särskilda examinationer jämnt fördelade under en tidsperiod av 18 månader." (Regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Företagsekonomi

Företagsekonomi A (Företaget i omvärlden)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Företag och samhälle)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Marknadsföring)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Ekonomistyrning)

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (Redovisning och finansiering)

Företagsekonomi A - Externredovisning och räkenskapsanalys

Företagsekonomi B, 30 hp (juni 2015)

Företagsekonomi B - Ekonomistyrning

Företagsekonomi B, Företagets affärer och styrning II - hel kurs

Företagsekonomi B Redovisning distans (även inom Affärsutveckling B)

Företagsekonomi A, distans

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning

Företagsekonomi, avancerad nivå, Varumärkesstrategi

Entreprenörskap och nyföretagande A

Företagsekonomi C, Finansiering I (juni 2015)

Företagsekonomi C, Finansiering II

Företagsekonomi C, Portföljteori och finansiell rådgivning i praktiken (juni 2015)

Företagsekonomi, avancerad nivå, Portföljteori

Företagsekonomi, avancerad nivå, Leda för affärsförnyelse och tillväxt

Informatik

Informatik A, Webb 2.0

Informatik A, informations- och IT-säkerhet

Informatik B, Test och kvalitetssäkring

Informatik B, Verksamhetsmodellering med RUP

Informatik B, Game Design

Informatik B, Klientprogrammering för webbsystem

Informatik A, Introduktion till systemutveckling och datalogi

Informatik B, Verksamhetsmodellering med RUP

IT grundkurs

Nationalekonomi

Discontinued courses in Economics, second cycle

Nationalekonomi A, Mikroekonomi, distans

Nationalekonomi A, makroekonomi, distans

Nationalekonomi C, Mikroekonomi

Nationalekonomi B som enstaka 7,5-hp-kurser

Nationalekonomi A (september 2013)

Nationalekonomi A (hösten 2014)

Nationalekonomi A (januari 2015)

Economics, Portfolio Theory, asset prices and derivatives, Second cycle

Statistik

Regressionsanalys

Applied statistics first semester

Applied statistics second semester

Financial and Macro Economic Time Series, Registerstatistics and Production of Official Statistics

Multivariate Data Analysis, Model Assisted Survey Sampling II, Estimation under Non-Response

Hälso- och sjukvårdsadministration

HSA A Politiska styrmodeller

Medicinska grunder och normgivning, 15 hp, inom Medicinska sekreterarprogrammet

HSA A hel kurs (nytt utskick jan 2013)

HSA A - sista chansen

Medicinsk engelska, Medicinsk terminologi, inom Medicinska sekreterarprogrammet

Medicinsk engelska, muntlig del

HSA C hel kurs

HSA B hel kurs

HSA B hel kurs (uppdaterad feb 2014)

Medicinsk dokumentation och VFU I

Medicinsk dokumentation och VFU II

Uppdaterad: 2015-06-25

Sidansvarig: Henrik Broborg