Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning

Föreläsning

På dessa sidor finner du de kurser och program som erbjuds vid Handelshögskolan. Läs mer om våra utbildningar under respektive rubrik i vänsterkanten.

Att läsa vid Handelshögskolan

Handelshögskolan vid Örebro universitet rymmer ämnen som kan läsas var för sig men som också har en naturlig koppling till varandra.

Handelshögskolan erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå inom företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Våra ämnen går att läsa antingen inom program eller som fristående kurser. Utbildningen inom Handelshögskolan är över huvud taget mycket fritt upplagd och du som student gör själv dina val av vilka kurser och ämnen som du vill kombinera för din framtida examen.

Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Henrik Broborg