Handelshögskolan vid Örebro universitet

Uppdragsutbildning

Vi skräddarsyr efter era önskemål!

Uppdragsutbildning är ett sätt att aktivt arbeta med kompetensutveckling.

Vi kan erbjuda näringsliv, organisationer och myndigheter möjligheten att köpa kvalificerad utbildning till sin personal inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och informatik.

Uppdragsutbildningen följer samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga utbildningar.

Ni, som företag, kan köpa enstaka platser på någon av våra kurser eller en hel kurs som vi kan anpassa efter er verksamhet och de önskemål och behov ni har.

Dessutom finns det flera olika kurser i institutionens reguljära kursutbud som också kan ges som uppdragskurser och som även kan anpassas efter era behov. Utöver detta befintliga kursutbud kan vi även utveckla specifika kurser enligt era önskemål.

Uppdaterad: 2012-12-18

Sidansvarig: Henrik Broborg