Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kurser på grund- och avancerad nivå

Handelshögskolan erbjuder ett hundratal campuskurser på grundnivå och avancerad nivå inom respektive ämne. Majoriteten av dessa kurser kan läsas som fristående kurser eller inom program.

Kursutbud

Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Henrik Broborg