Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kurser på grund- och avancerad nivå

Handelshögskolan erbjuder campus och distanskurser på grundnivå och avancerad nivå inom respektive ämne.

Kursutbud

Uppdaterad: 2010-08-12

Sidansvarig: Henrik Broborg