Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Alumnverksamhet

Alumn är latin och betyder "lärjunge" eller "elev". Vi använder "alumn" som ett samlingsnamn för studenter som avslutat sina studier. Vi vill skapa ett alumnnätverk, med grupper för olika ämnen, där vill vi fortsätta att ha kontakt och samarbete med dig som "gammal" student. Tanken är att du som alumn ska kunna behålla eller återuppta de kontakter du fick med kurskamrater och lärare under studietiden men också få tillgång till nya nätverk av människor som har ett gemensamt intresse.

Örebro universitets alumnsida

Uppdaterad: 2015-01-26

Sidansvarig: Kicki Ekberg