Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Litteraturvetenskap

Att läsa och gå på teater, att se film och lyssna till sånger – det gör vi i stort sett alla. Vi omges av fiktionshistorier i olika former. Genom att läsa litteraturvetenskap får du en historisk bakgrund till det stora utbud som möter oss idag. Kanske kommer du att lika mycket förundras över allt som går igen som över allt som har förändrats.

Under de historiska kurserna får du möta äldre och modernare klassiker ur världslitteraturen och vår inhemska tradition. Vi studerar dem både som typiska för sin tid och sin genre och som individuella konstverk. Vi diskuterar även vad som utmärker just skönlitteratur och se till dess speciella sätt att fungera. Vi läser ju inte fiktion som vi läser facklitteratur och rapporter från verkligheten. För att få perspektiv på detta uppmärksammar vi även olika litteraturvetenskapliga metoder och teorier.

Genom att läsa litteraturvetenskap övar du upp din förmåga att läsa, förstå och resonera om skönlitteratur i olika former. På de högre nivåerna kommer ditt eget självständiga uppsatsarbete att bli allt viktigare och ta allt större plats.

Uppdaterad: 2015-11-05

Sidansvarig: Kicki Ekberg