Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Budskap och information möter oss överallt: på nätet, i mobilen, på gator och på reklampelare. Vi pratar och läser och chattar och lyssnar – kort sagt vi kommunicerar hela tiden. Nya yrkesgrupper har uppstått: webbredaktörer, dokusåpaproducenter, kortfilmare, it-kommunikatörer, logo- och sloganproducenter. För andra har marknaden exploderat: PR- och mediekonsulter, kommunikationsstrateger, reklamare, som arbetar med kommunikation och medier.

I medie- och kommunikationsvetenskap analyserar vi texter för att se hur de beskriver händelser i samhället. Hur påverkas vi av ord, bild och rörelse? Hur når man ut med sitt budskap? Hur uppstår kommunikationsproblem och hur kan de hanteras? Utbildningen ger en bred bas inom medieområdet men öppnar också för möjligheter att fördjupa sig i specialområden som global/internationell kommunikation, digitala medier, film, PR.

All utbildning bygger på forskning och finns ständigt i undervisning, handledning och skriftliga uppgifter. Forskningsmiljön i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet är en av de starkaste i landet. Här är lärare och doktorander engagerade i projekt som handlar om samtal i medierna, visualisering av politiken, relationer mellan politikern och journalister, om multikulturalism och medborgarskap, internationella konflikter (krig, terrorism, humanitära kriser) och om PR-branschens roll och makt i samhället.

På Örebro universitet är ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap indelat i fem inriktningar.

Läs mer om våra inriktningar inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Uppdaterad: 2016-01-11

Sidansvarig: Kicki Ekberg