Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Peder Flood

Vad arbetar du med idag?

Idag arbetar jag som företagscoach på Communicare tillsammans med fyra kommuner och dess näringslivskontor i Värmland. I min roll som företagscoach stöttar jag samt hjälper unga idébärare och existerande företag att utvecklas och uppnå sina mål.

Vid sidan av det är jag VD och grundare för LaPharmica, ett företag där vi erbjuder helhetslösningar och spännande koncept-framställningar till hälso- och kosttillskottsmarknaden. I vår organsisation har vi även en webbyrå som är specialiserad på grafisk produktion och e-handelstjänster.

Läs mer på LaPharmica.se

När läste du retorik?

Jag avslutade mina studier vårterminen 2011, efter att ha läst från A- till C-kursen på Retorikprogrammet.

Vilken nytta har du haft av retoriken i ditt arbete?

Retorikprogrammet – Kommunikativt ledarskap har gett mig kreativa verktyg och kraftfulla metoder för problemlösning samt en god analytisk förmåga. Med en djupare förståelse för språkets inneboende kraft är jag mer bekväm som företagscoach och i en kommunikativ talarroll, både för att framföra ett budskap till den enskilde individen såväl som till en större publik.

Retoriken har inte bara gett mig verktyg utan även ett helt förhållningssätt till kommunikation som alltid kommer att genomsyra vad jag än kommer att ta mig för i framtiden. Det förhållningssättet är inte bara skapat av retoriken som ämne utan även av den grupp underbara människor som vi har fått förmånen att arbeta med under mina studier. För det är jag evigt tacksam!

Uppdaterad: 2011-06-07

Sidansvarig: Kicki Ekberg