Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning i följande ämnen: genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik, sociologi, statskunskap och svenska språket.

För vidare information, se respektive ämne.

Nyfiken på forskning?

I en serie alldeles färska poddradioprogram samtalar ledamöter i HumUS innovationsråd med forskare på institutionen.

Pekka Mellergård intervjuar Göran Eriksson

Ett samtal om möten mellan politiker och journalister. Det tar utgångspunkt i en ny bok – Politikernas arena – som undersöker regeringens presskonferenser. Varför presskonferenser ut som de gör och journalisters ifrågasättande av politiker är frågor som diskuteras.


Magnus Sundell intervjuvar Marie Gelang

Ett samtal om retorik och kommunikation; om att göra sig förstådd och bli trodd på sina ord: Är verkligen kroppsspråket viktigare än orden? Hur blir man en trovärdig talare? Kan man träna upp sitt kroppsspråk, eller är det medfött? Hur viktigt är det med tajming? Kan något vara ”bara” retorik?


Titti Geisler intervjuvar My Hellsing

Om hertiginnan Charlottes liv och politiska aktivitet vid 1700-talets svenska hov: om hovliv, kärlek vid hovet och kvinnligt författarskap.


Göran Tivenius intervjuvar Per Ledin

Om 15-åringars försämrade språkförståelse, humanisters förkärlek för solospel, språket som klassmärke, vikten av hemspråk och värdet av att tänka utanför boxen.


Katrin Larsson intervjuvar Ylva Uggla

Ett samtal om individualiserat miljöansvar. Vilka blir konsekvenserna när enskilda individer i ökande grad förväntas engagera sig och agera miljövänligt i sina vardagsliv? Hur har synen på miljöproblem förändrats från mitten av 1900-talet fram till i dag?


Marie Holm intervjuvar Matilda Wiklund

Skolan i medierna & medierna i skolan: Vilka bilder av skolan är det som sprids via medier och vilken roll kan bilderna spela? Vad händer i skolan när alla elever får en dator var?

Uppdaterad: 2013-03-13

Sidansvarig: Kicki Ekberg