Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskargrupper

 • Arbete, familj och nära relationer

  Forskargruppen är del av den mångvetenskapliga forskarmiljön FamForsk vid Örebro universitet och driver det...Läs mer
 • Center for Developmental Research (CDR)

  Forskargruppen Center for Developmental Research (CDR) är verksam inom området utvecklingspsykologi och studerar med longitudinella...Läs mer
 • CIVIC - The Center for Studies on Civic Engagement

  Denna forskargrupp är fokuserad på medborgarna och formerna för deras organisering i politik och samhällsfrågor med...Läs mer
 • Comparative Politics

  Läs mer
 • Critical Realism, Gender and Feminism

  Medlemmar: Angela Martínez Dy, Teaching Associate in Entrepreneurship,
Nottingham University Business School, UK Lena Gunnarsson,...Läs mer
 • Critical Studies on Men and Masculinities

  Kritiska studier av män och maskuliniteter (KSMM) har under de senare årtiondena varit ett snabbt växande forskningsområde inom...Läs mer
 • Dialogical perspectives on dialogue

  Information is only available in English

  Läs mer
 • Diskurs och kommunikation

  Inom gruppen diskurs och kommunikation bedrivs forskning inom tre delvis överlappande områden. Det första är Kritiska...Läs mer
 • Doing Intersectionality in Gender Based Violence (DIG)

  Denna forskargrupp analyserar och jämför intersektionalitet och våld i policyprocesser och i utformningen av...Läs mer
 • FamForsk

  FamForsk är ett ämnesövergripande samarbete mellan forskare. Gruppen består av ett femtontal doktorander, forskare/lektorer och...Läs mer

Uppdaterad: 2011-10-11

Sidansvarig: Kicki Ekberg