Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Innovationsrådet

Ett helt nytt koncept vid Örebro universitet är de sju Innovationsråden som är knutna till universitetets olika institutioner. Innovationsrådet vid HumUS institutionen är tänkt att utgöra en mötesplats för att i dialog med det omgivande samhället skapa nya erfarenheter och kunskaper. Det övergripande målet är att förnya och utveckla den externa samverkan inom institutionens samtliga områden.

I Innovationsrådet ingår externa nyckelpersoner som med sin erfarenhet, kunskap och sina kontaktnät bidrar till rådets kreativa och förnyande samverkansuppgift.

Innovationsrådet vid HumUS

Jenny Bonnevier ansvarar sedan i mars 2015 för arbetet med institutionens Innovationsråd.

Innovationsrådet består av följande medlemmar:

Ordförande

Dixie Ericson, frilansjournalist dixIT
Dixie Ericson

Vice ordförande

Jenny Bonnevier, proprefekt
(bild saknas)

Externa ledamöter

Marie Holm, Programdirektör Barn och utbildning, Örebro Kommun
(bild saknas)

Katrin Larsson, Områdeschef administrativ utveckling o service, Örebro Läns Landsting

Göran Tivenius, Liljedal Communication AB

Interna ledamöter

Anna Andreasson, karriärsamordnare

Ann-Sofie Lennqvist-Lindén,
Enhetschef för historia, statskunskap, kulturgeografi och samhällskunskap

Uppdaterad: 2015-06-02

Sidansvarig: Ulrika Göransson