Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Innovationsrådet

Ett helt nytt koncept vid Örebro universitet är de sju Innovationsråden som är knutna till universitetets olika institutioner. Innovationsrådet vid HumUS institutionen är tänkt att utgöra en mötesplats för att i dialog med det omgivande samhället skapa nya erfarenheter och kunskaper. Det övergripande målet är att förnya och utveckla den externa samverkan inom institutionens samtliga områden.

I Innovationsrådet ingår externa nyckelpersoner som med sin erfarenhet, kunskap och sina kontaktnät bidrar till rådets kreativa och förnyande samverkansuppgift.

Innovationsrådet vid HumUS

Ulrika Göransson ansvar sedan i mars 2013 för arbetet med institutionens Innovationsråd.

Innovationsrådet består av följande medlemmar:

Ordförande

Dixie Ericson, frilansjournalist dixIT
Dixie Ericson

Vice ordförande

Ulrika Göransson, proprefekt
(bild saknas)

Externa ledamöter

Titti Geisler, bokhandlare Lindhska Bokhandeln, Örebro

Marie Holm, Programdirektör Barn och utbildning, Örebro Kommun
(bild saknas)

Katrin Larsson, Områdeschef administrativ utveckling o service, Örebro Läns Landsting

Mats Nilsson, Projektansvarig för OpenART
(bild saknas)

Magnus Sundell, Frilansjournalist, projektledare Bilda

Göran Tivenius, Liljedal Communication AB

Freddy Becker, studentrepresentant

Interna ledamöter

Anna Andreasson, karriärsamordnare

Per Ledin, professor i svenska

Uppdaterad: 2013-11-26

Sidansvarig: Ulrika Göransson