Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Martin Karlsson

Martin Karlsson
Tjänstetitel: Postdoktor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303627
Rumsnummer: F2205

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Martin Karlsson är doktor i statskunskap. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk representation, kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda, samt informations- kommunikationsteknologins betydelse för demokratin. Han studerar inom ramen för sitt avhandlingsprojekt hur förtroendevalda realiserar sin roll som politiska representanter och kommunicerar med medborgare via olika fora så som lokala medborgardialoger, politiska internetforum och bloggar.
För närvarande deltar han i tre övriga projekt:

  1. Citizen-centric E-participation, ett nätverksprojekt fokuserat på utveckling och utvärdering av e-deltagandetjänster i Sverige, Estland och på Island. Projektet är finnansierat av Vinnova, NordForsk, RANNIS samt the Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications inom ramen för utlysningen Citizen-Centric eGovernment Services (2012-2014). Hemsida: cicep.eu
  2. Attitude, ett projekt inriktat mot attityder kring informationssäkerhet i privata och offentliga organisationer finnansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), (2012 - 2016).
  3. Building Pervasive Participation (B-Part), ett sammarbete mellan forskare i Örebro, Åbo och Wien, inriktat mot forskning om användning mobil informationsteknik för politiskt deltagande i statsutvecklingsprocesser (2013-2015). Hemsida: b-part.eu

Martin har tidigare arbetat inom ramen för följande projekt:

  1. Forskning och utvärdering av ett europeiskt deltagande projekt, European Citizens Consultations (2008-2010).
  2. En studie av de politiska partiernas strategier för att hantera försvagningen av medlemsorganisationerna (www.sektor3.se) (2010-2011).
  3. Ett forskningsprogram som berör hanteringen av besvärliga situationer i svenska kommuner (www.natkom.se) (2009-2012).

Undervisning

Martin undervisar framförallt i statsvetenskapliga metoder på B och C nivå, samt i komparativ politik på A-nivån. Han undervisar också på temat internet och demokrati inom mastersprogrammet Electronic Government.

Publikationer

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Martin Karlsson