Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildnings- och forskningsadministration inriktning mot grund- och avancerad nivå

Nedan listas vilka administratörer som arbetar med respektive ämnesområden:

Vår funktionsadress är: This is an email address

Institutionens totala internationella utbildningsutbud, uppdragsutbildning (exklusive trafikledarutbildning) samt praktik för samhällsvetare och humanister

Ingela Abramsson
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303352
Rumsnummer: F2113

Medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap samt retorik

Malin Öberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 302146
Rumsnummer: F2116

Engelska

Kerstin Hedborg
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303214
Rumsnummer: F2117

Kulturgeografi, statskunskap och historia

Isabella auf der Heide
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303962
Rumsnummer: F2114

Litteraturvetenskap, pedagogik C-kurser, svenska språket, svenska som andraspråk, speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet samt trafikledarutbildning

Olga Jonsson
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303628
Rumsnummer: F2115

Personalvetarprogrammet, samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, genusvetenskap samt sociologi

Sara Klingvall
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303314
Rumsnummer: F2118

Pedagogik A-kurser, B-kurser och avancerad nivå samt samhällskunskap

Sofia Folkesson
E-post: This is an email address
Telefon: 019 - 303000
Rumsnummer: F2119

Uppdaterad: 2012-10-11

Sidansvarig: Kicki Ekberg