Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildning

Vid HumUS erbjuder vi utbildning inom elva huvudområden med nästan lika många inriktningar.

Här kan du välja mellan att läsa fristående kurser i t.ex. statskunskap, svenska som andraspråk, medie- och kommunikationsvetenskap, engelska, genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, specialpedagogik och arbetslivspedagogik.

Du kan också välja program som leder till arbete inom information/kommunikation, digital mediedesign, PR, film, turismutveckling, kommunikativt ledarskap, offentlig förvaltning eller till yrken som personalvetare, samhälls- och beteendevetare, lärare.

Vi erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. De flesta ämnen ger också utbildning på forskarnivå.

Utbildningen vid HumUS är mycket fritt upplagd och du som student har möjlighet att själv kombinera ämnen för din framtida examen.

Uppdaterad: 2011-11-18

Sidansvarig: Kicki Ekberg