Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Samarbete med föräldrar - skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 hp

Kursen ges som uppdragsutbildning i samarbete med Skolverket.

Kursen vänder sig till förskole- och skolpersonal – rektorer, förskollärare, fritidspedagoger, lärare, elevhälsans personal, anställda vid såväl grund- och gymnasieskola, kommunal som fristående skola.

Kursen ska bland annat ge kunskap kring det aktuella forskningsläget, diskutera komplexa förhållanden som kan uppstå i mötet mellan skola och förälder, utveckla förslag på hur forskningsresultat kan omsättas i den egna skolpraktiken. Kursen vill också ge fördjupning i ett dialogiskt förhållningssätt gentemot föräldrar. Bland kursuppgifterna ingår att genomföra en uppgift som rör utvecklingen av samarbetet med föräldrar inom förskola/skola

Campusträffar:

1) Start fredagen den 5 september 2014

2) Tvådagarsträff torsdagen den 4 december – fredagen den 5 december 2014

3) Sista träffen fredagen den 6 februari 2015

Plats: Örebro universitet

Sista anmälningsdag: Fredagen den 9 juni 2014

För ytterligare information om kursen och anmälan, se Skolverkets hemsida

Kontaktperson:
Karin Löfström
This is an email address eller

Kursansvarig:
Lars Erikson
This is an email address

Uppdaterad: 2014-04-30

Sidansvarig: Kicki Ekberg