Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Samarbete med föräldrar - skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 hp

Kursen ges som uppdragsutbildning i samarbete med Skolverket.

Kursen vänder sig till förskole- och skolpersonal – rektorer, förskollärare, fritidspedagoger, lärare, elevhälsans personal, anställda vid såväl grund- och gymnasieskola, kommunal som fristående skola.

Kursen ska bland annat ge kunskap kring det aktuella forskningsläget, diskutera komplexa förhållanden som kan uppstå i mötet mellan skola och förälder, utveckla förslag på hur forskningsresultat kan omsättas i den egna skolpraktiken. Kursen vill också ge fördjupning i ett dialogiskt förhållningssätt gentemot föräldrar. Bland kursuppgifterna ingår att genomföra en uppgift som rör utvecklingen av samarbetet med föräldrar inom förskola/skola

Campusträffar:

1) Start fredagen den 13 september 2013

2) Tvådagarsträff torsdagen den 5 december – fredagen den 6 december 2013

3) Sista träffen fredagen den 7 februari 2014

Plats: Örebro universitet

Sista anmälningsdag: Fredagen den 16 augusti 2013

För ytterligare information om kursen och anmälan, se Skolverkets hemsida

Kontaktperson:
Karin Löfström
This is an email address eller

Kursansvarig:
Lars Erikson
This is an email address

Uppdaterad: 2013-05-21

Sidansvarig: Kicki Ekberg